Progarme

Download
    DownloadDownload

Photoshop Cs3 ເປັນໂປຣແກຣມສຳລັບຄົນທີ່ມັກພາບ Graphic
ໂດຍສະເພາະທີ່ສາມາດຕົກແຕ່ງຮູບພາບໃຫ້ສວຍງາມ,ອອກແບບ
ໂລ້ໂກ້,ຮູບພາບສິນຄ້າຕ່າງໆ Download
ແລະວິທີໃຊ້ຢ່າງລະອຽດ Download ເອົາໄປຮຽນເຮັດເບິ່ງເດີ້

VLC Palyer ໂປຣແກຣມຍອດຮິດໃນການເປີດວີດີໂອຕິດຕັ້ງງ່າຍໆ
ບໍ່ເປືອງເວລາອີກດ້ວຍເພາະສະນັ້ນຕ້ອງ DownloadZara Radio ໂປຣແກຣມຫຼິ້ນເພງໃຫ້ມ່ວນຟັງແລ້ວບໍ່ເສີຍອາລົມ
ທີ່ມັນສາມາດຫຼິ້ນເພງຕໍ່ຈາກເພງທີ່ກຳລັງຈະຈົບກ່ອນ 10 ວິນາທີ
ເພງຕໍ່ໄປກໍ່ຫຼິ້ນເລີຍໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງ Next ເຮົາໃຊ້ໂປຣແກຣມນີ້ຖ້າ
ວ່າເຮົາ Next ມັນກໍ່ຈະປ່ຽນໄປແບບນຸ້ມນວນຟັງແລ້ວມ່ວນຫູຄືວ່າ
ຟັງໄຫຼໄປເລີຍຕິດຕັ້ງກໍ່ງ່າຍແສນງ່າຍລອງເອົາໄປໃຊ້ເບິ່ງເດີ້ແລ້ວ
ທ່ານຊິຮູ້ ອິອິອິ Download
Total Video converter  ປ່ຽນ File ໄດ້ທຸກ File
Download IDM Internet Download Manager
Download

Dowmload 6.11

Download
ໂປຣແກຣມ Xio xiu ເປັນໂປຣແກຣມຈີນທີ່ສາມາດດັດແປງພາບ
ຖ່າຍຂອງເຮົາໄຫ້ໃສໃຫ້ງາມຂື້ນກວ່າເກົ່າໄດ້ຢ່າງໄວວາທັນໃຈໃຊ້
ງ່າຍແລະເນັ້ນໃນການປັບແຕ່ງຫນ້າເສີມສິ່ງຕ່າງໆໃສໃບຫນ້າເຊັ່ນ
ວ່າເຮັດໃຫ້ແກ້ມເປັນສີບົວມໃສ່ຫນວດ,ໃສ່ເລດຕາ,ໃສ່ຂົນຕາ,ໃສ່
ຂອບຕາ,ປ່ຽນສີຜົມ,ໃສ່ລາຍ,ປັບຕາໄຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນ,ລົບສິວບົນໃບ
ຫນ້າ,ເຮັດຫນ້າໃສ,ປັບພາບໃຫ້ສະຫວ່າງຫລືລົດລົງກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວ
ກັນແລະຍັງອີກຫລາຍໆຢ່າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກປັບແຕ່ງຕາມໃຈ
ມັກລອງເອົາໄປໃຊ້ກັນເບິ່ງເດີ້  DownloadDownload

ขับเคลื่อนโดย Blogger.